Politica de confidentialitate


Societatea noastra duce o politicã strictã de respectare a confidentialitãtii datelor clientilor.Ne angajam sã nu transmitem datele personale ale clientilor cãtre terti si sã le folosim numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii).
Societatea nu încurajeazã SPAM-ul, nu furnizeazã adresa dumneavoastrã de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferã, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgã adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseazã paginile acestui site, fãrã acordul dumneavoastrã explicit.